يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 632 - احكام پيشنهادي برنامه پنجم توسعه كشور در خصوص حوزه‌هاي علميه


1. احتساب مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، به عنوان نهاد عمومي غير دولتي
2. حمايت از توسعه آموزشهاي حوزوي و رشته‌ها و گرايشهاي تخصصي، با هدف رفع نيازهاي نظام اسلامي به نيروي انساني متخصص
3. حمايت از توسعه انجمنها و قطبهاي علمي حوزوي و كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و نقد و مناظره
4. احتساب پژوهشهاي حوزوي در سبد توليدات علمي كشور، و اختصاص يك درصد از منابع پژوهشي كشور به پژوهشهاي ديني
5. حمايت از تأسيس و توسعه صندوق حمايت از پژوهشگران حوزوي
6. حمايت از توسعه پژوهشهاي بنيادين و كاربردي در حوزه دين، متناسب با نيازهاي حوزه‌هاي علميه و نظام اسلامي و جهان اسلام
7. حمايت از ترجمه و انتقال معارف ديني توليدشده توسط حوزه‌هاي علميه، به مراكز علمي داخل و خارج كشور
8. حمايت از حوزه‌هاي علميه در راستاي تقويت و تعميق رويكرد ديني در علوم انساني و توليد نظامهاي معرفتي متناسب
9. حمايت از طرحهاي اعزام مبلغان(طرح هجرت) با رويكرد مناطق محروم
10. حمايت از ايجاد هماهنگي در دستگاه‌هاي تبليغي حوزوي و غير حوزوي
11. استفاده از ديدگاه‌ها و نظرات حوزه‌هاي علميه، در فرايند سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي آموزشهاي ديني كشور
12. فراهم‌آوردن شرايط و امكانات لازم به منظور بهره‌مندي نظام جمهوري اسلامي از تمامي ظرفيتها و قابليتهاي حوزه‌هاي علميه و توانمندي تخصصي دانش‌آموختگان حوزه‌ها در عرصه‌هاي فكري، فرهنگي-علمي و پژوهشي، با اولويت دستگاه‌ها و مراكز فرهنگي و آموزشي كشور
13. حمايت از تعامل حوزه‌هاي علميه با نهادهاي علمي-فرهنگي ملي و بين‌المللي، با تأكيد بر گفت‌وگوهاي علمي، تقريبي و بين ادياني
14. ايجاد بستر قانوني و نظام‌مند همكاري ميان حوزه و دانشگاه
15. معافيت ساخت و ساز مراكز حوزوي و مدارس علميه، از تشريفات صدور پروانه ساختماني و از هر گونه عوارض صدور پروانه ساختماني، و معافيت آنها از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز(تنفيذ ماده واحده قانوني صدور مجوز احداث بنا براي فضاهاي آموزشي مورخه 22/1/1386 مجلس شوراي اسلامي)
16. شناسايي كليه موقوفات موجود و قابل واگذاري به حوزه‌هاي علميه در تعامل با سازمان اوقاف و امور خيريه، و تسهيل‌بخشي امور براي بهره‌برداري بهينه حوزات علميه از آنها
17. برخورداري حوزه‌هاي علميه از تمامي معافيتها، تسهيلات و امكاناتي كه براي مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي، تعيين گرديده يا مي‌گردد.
دولت، موظف است آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز موارد مذكور را كه توسط شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تنظيم مي‌شود، در سال اول برنامه، به تصويب برساند.

 
دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي