يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 635 - تفسير تبصره 4، ماده 9، مصوبه 313، موضوع شرايط اعطاي مدرك سطح چهار


موضوع تفسير: آيا تدريس دروس پايه 9، در مراكز عمومي و رسمي حوزوي، مشمول تبصره 4، ماده 9، مصوبه 313 است؟

 
نظر شوراي عالي حوزه:
ماده واحده:
در خصوص استفساريه از تبصره 4، ماده 9، مصوبه 313 مورخه 1/7/1379 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موضوع شرايط اعطاي مدرك سطح چهار، شامل دروس اصلي پايه 9 و 10 است.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي