يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 614 - تفسير بند 4-13 مصوبه 608 موضوع ماده واحده مربوط به شرح وظايف شوراي عالي حوزه


موضوع تفسير:
ملاك و معيار [تشخيص] قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اساسي، از غير آن

 
نظر شوراي عالي حوزه:
ماده واحده:
منظور از قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اساسي، كليه قوانيني است كه داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشد:
1. منجر به تغيير سياست‌ها، مصوبه‌ها و تصميمهاي شورا شود.
2. موجب ايجاد يا حذف بخشي از سازمان مصوب شود.
3. گستره سازماني و اجرايي آن، فراگير باشد.
4. اثر حقوقي تعيين‌كننده داشته باشد.
5. متضمن بار مالي سنگين باشد.
تبصره: تشخيص شرايط و ويژگي‌هاي فوق، بر عهده هيئت‌رئيسه شوراي عالي حوزه است.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي