يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 643 - شرح وظايف مديريتهاي حوزه علميه استاني


1. اجراي مصوبات شوراي عالي و مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. پيشنهاد سياستها و برنامه‌ها بر اساس نيازها و اولويتهاي استاني، به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه جهت انجام‌شدن مراحل تصويب
3. همفكري در تدوين برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي، تربيتي و تهذيبي، اداري مالي، خدماتي و معيشتي طلاب، فن‌آوري اطلاعات، عمراني و آمار و اطلاعات، و اجراي آن بر اساس بودجه مصوب
4. ارتباط، تعامل و همكاري با مراجع و علماي بلاد، طلاب و روحانيون، نهادهاي حوزوي و غير حوزوي استان، بر اساس سياستها و ضوابط ابلاغي
5. ايجاد هماهنگي در اجراي آيين‌نامه‌ها، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي ابلاغي، بين واحدهاي حوزوي استان
6. جمع‌آوري پيشنهادها و انتقادات و اخذ بازخوردهاي مربوط به آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي، و انعكاس آن به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
7. توسعه همكاري‌هاي بين استاني و درون‌استاني واحدهاي آموزشي و پژوهشي
8. استفاده بهينه از توانمندي‌هاي فضلاء، محققان، اساتيد و دانش‌آموختگان حوزوي
9. انجام‌دادن وظايف محوله از سوي مركز مديريت، در امر تأسيس، ادغام و يا انحلال واحدهاي آموزشي، پژوهشي و مراكز حوزوي
10. پيشنهاد توسعه متوازن واحدهاي آموزشي و پژوهشي، دوره‌ها و رشته‌هاي تحصيلي، بر اساس نيازهاي استاني و اجراي آن بر اساس سياستهاي ابلاغي
11. جمع‌آوري نظرات مختلف درباره متون آموزشي، از حيث انطباق با نيازهاي آموزشي استان، و انعكاس آن به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
12. جذب، گزينش، ارزش‌يابي تحصيلي و اعطاي مدارك تحصيلي، بر اساس ضوابط مصوب ابلاغي
13. شناسايي، جذب و رشد استعدادهاي برتر و نخبگان حوزوي، بر اساس ضوابط ابلاغي
14. اجراي برنامه‌هاي تربيت نيروي انساني براي استنباط در علوم حوزوي، خصوصاً فقه، تدريس، پژوهش، تأليف، تبليغ و ديگر نيازهاي اسلامي
15. برآورد ظرفيت پذيرش طلاب استان، و پيشنهاد به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
16. پيشنهاد جذب اساتيد به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، بر اساس ضوابط مصوب
17. انجام‌دادن پژوهشهاي ديني، در چارچوب برنامه‌هاي مصوب
18. مساعدت در تأسيس انجمنها، قطبهاي علمي، كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و آزادانديشي، بر اساس ضوابط مصوب
19. اجراي برنامه‌هاي مصوب ارتقاي سطح معنوي، اخلاقي و رفتار اسلامي و ترويج زي طلبگي حوزويان و خانواده‌هاي ايشان
20. ارائه خدمات مشاوره به حوزويان و خانواده‌هاي ايشان، بر اساس آموزه‌هاي ديني
21. اجراي برنامه‌هاي مصوب ارتقاي سطح آگاهي‌ها و بينش سياسي و اجتماعي حوزويان
22. رصد شبهات مختلف در حوزه دين در سطح استان، و پاسخ‌گويي به آن
23. بررسي و رصد حوادث و رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي مربوط به حوزه علميه استان، و گزارش به مراجع ذي‌ربط
24. شناسايي جريانات منحرف بين طلاب و روحانيون، و جلوگيري از نفوذ آنان
25. بررسي سلامت اخلاقي-عقيدتي طلاب و نهادهاي حوزوي، و نظارت مستمر بر تداوم صلاحيتها
26. اجراي برنامه‌هاي تبليغي در سطح استان
27. توليد و عرضه محصولات علمي و فرهنگي حوزوي، بر اساس ضوابط مصوب
28. اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ و گسترش آمادگي‌هاي دفاعي طلاب و روحانيون استان
29. حمايت از تشكلهاي حوزوي داراي مجوز
30. شناسايي، احياء، نگه‌داري و معرفي ميراث حوزه‌هاي علميه
31. سامان‌دهي امور رفاهي اساتيد، كاركنان، طلاب و روحانيون استان، در چارچوب سياستهاي مصوب
32. تأمين امكانات و تجهيزات واحدهاي حوزوي وابسته به حوزه علميه استان
33. توزيع مطلوب منابع و امكانات حوزوي در واحدهاي حوزوي استان، بر اساس اولويتها و بودجه‌هاي اختصاص‌يافته
34. شناسايي و استفاده از ظرفيتها و منابع مالي استاني، در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مصوب حوزه‌هاي علميه
35. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه استان و تعيين منابع آن، و پيشنهاد به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
36. رعايت ضوابط آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي حوزه علميه
37. پيشنهاد ساختار، شرح وظايف و سازمان نفرات، به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
38. جذب و گزينش اوليه نيروي انساني مورد نياز در چارچوب مجوزها، و معرفي به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه جهت انجام‌شدن مراحل نهايي استخدام
39. پيشنهاد برنامه‌هاي آموزشي به منظور ارتقاء و توانمندسازي مديران و كاركنان مديريت حوزه استان، و همچنين اجراي آن پس از تصويب
40. استقرار پايگاه‌هاي اطلاعاتي استان با همكاري مركز آمار و اطلاعات حوزه
41. اطلاع‌رساني از عملكرد مديريت حوزه علميه استان، به علماء و فضلاي استان
42. تهيه و ارائه گزارش، آمار و اطلاعات استاني به مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و به‌روزرساني آن مطابق دستورالعمل مصوب
43. رسيدگي به شكايات از واحدهاي حوزوي استان
44. نظارت و ارزيابي عملكرد واحدهاي حوزوي استان
45. همكاري در اجراي فرايند نظارت و ارزيابي مركز مديريت و شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
46. انجام‌دادن ساير امور محوله از سوي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي