يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 644 - تأسيس مركز تدوين متون درسي


شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با تأسيس مركز تدوين متون درسي زير نظر مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، موافقت نمود.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي