يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 645 - شرح وظايف معاونت آموزش مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت آموزش، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور آموزشي حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع آموزشي
4. طراحي و استقرار نظام سنجش و پذيرش حوزه‌هاي علميه
5. طراحي دوره‌ها و مقاطع آموزش حوزوي، و پيشنهاد آن به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
6. تهيه برنامه‌هاي درسي حوزه علميه و منابع آن، و پيشنهاد آن به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
7. برنامه‌ريزي جهت توسعه رشته و گرايشهاي تحصيلي و بهسازي آن، و پيشنهاد به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
8. تعيين اولويتهاي تدوين متون آموزشي به صورت ساليانه، و سفارش به مركز تدوين متون درسي جهت تأليف
9. ارزيابي و بازخوردگيري مستمر متون تدوين‌شده، و اعلام نتايج حاصله به مركز تدوين متون درسي
10. ايجاد تسهيل براي استفاده از ظرفيتهاي معاونت آموزش در تدوين متون آموزشي، در قالب تفاهم‌نامه بين معاونت آموزش و مركز تدوين متون درسي
11. تدوين و تعيين استانداردها، شاخصها و موضوعات پايان‌نامه‌هاي تحصيلي، با توجه به استانداردها و اولويتهاي پژوهشي اعلام‌شده از سوي معاونت پژوهش
12. برنامه‌ريزي و نظارت بر روند اجراي تحقيقات درسي، پاياني و پايان‌نامه‌هاي طلاب در حوزه‌هاي علميه استاني، به استثناء سطح چهار(1)
13. طراحي الگوها، تدوين آيين‌نامه‌ها و ضوابط ارزش‌يابي آموزشي و سامان‌دهي نظام اجرايي آن
14. طراحي دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت دانش‌افزايي و مهارتي و دوره‌هاي تربيت مدرس، و اجراي آن در صورت ضرورت
15. مديريت فرايند گزينش علمي، تبديل وضعيت، ارتقاء و ارزيابي همكاران علمي تمام‌وقت، نيمه‌وقت و حق‌التدريس
16. تهيه، تدوين و بازنگري آيين‌نامه اعطاي مدارك علمي حوزوي و تأييد مدارك صادره از سوي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني، بر اساس ضوابط مصوب و نظارت بر حسن اجراي آن
17. ايجاد و توسعه همكاري‌هاي آموزشي با ساير سازمانها و نهادهاي آموزشي، در چارچوب وظايف
18. تهيه استانداردها و شاخصهاي واحدهاي آموزشي با همكاري ساير معاونتها، و پيشنهاد آن به شوراي گسترش جهت تصويب
19. برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نو در امور آموزشي و حمايت از توسعه آن
20. ايجاد و به‌روزرساني بانك اطلاعات آموزشي
21. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آموزشي حوزه علميه، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
22. تشكيل و برگزاري جلسات شوراي آموزش
23. كارشناسي موارد ارجاعي از سوي شوراي گسترش
24. بررسي برنامه و بودجه ساليانه آموزشي حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي از سوي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
25. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه، و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط
26. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
27. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

پي‌نوشت:

1. اين بند(بند 12)، بر اساس مصوبه 763 مورخ 2/2/1390 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، اصلاح شده است؛ براي مشاهده عبارت جديد، به مصوبه 763 رجوع كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي