يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 646 - شرح وظايف معاونت پژوهش حوزه‌هاي علميه


1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت امور پژوهشي، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور پژوهشي حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع پژوهش
4. پيشنهاد برنامه‌هاي مربوط به پژوهشهاي بنيادين و كاربردي در حوزه دين، متناسب با نيازهاي حوزه‌هاي علميه، نظام اسلامي و جهان اسلام
5. مديريت طرح آمايش واحدهاي پژوهشي حوزه علميه استاني، با همكاري معاونتهاي مربوطه
6. برنامه‌ريزي براي افزايش توان پژوهشي و مديريت پژوهش در قالب دوره‌هاي كوتاه‌مدت در واحدهاي آموزشي و پژوهشي، و اجراي آن در صورت ضرورت
7. برنامه‌ريزي، ترويج و گسترش فرهنگ پژوهش و توليد علم در حوزه‌هاي علميه
8. ارزيابي وضعيت پژوهشهاي ديني و توليد علوم حوزوي، و ارائه راهكارهاي بهبود وضعيت
9. زمينه‌سازي براي ايجاد واحدهاي پژوهشي، انجمنها، قطبهاي علمي، كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره و كرسي‌هاي آزادانديشي و حمايت و پشتيباني از آنان
10. مطالعه و پژوهش براي مديريت علوم حوزوي
11. نيازسنجي و تعيين اولويتهاي پژوهشي حوزه‌هاي علميه
12. سامان‌دهي واحدهاي پژوهشي حوزوي وابسته، و تلاش براي هماهنگ‌سازي ساير واحدهاي پژوهشي حوزوي ديني
13. تعيين شاخصها و استانداردهاي نظام پژوهش حوزه‌هاي علميه
14. تجليل از واحدهاي پژوهشي، پژوهشگران، مديران پژوهشي و معرفي آثار پژوهشي برتر حوزه‌هاي علميه
15. برنامه‌ريزي براي سامان‌دهي امور پژوهشگران حوزه علميه
16. برنامه‌ريزي جهت ايجاد فرصتهاي مطالعاتي براي پژوهشگران حوزوي، و پذيرش فرصتهاي مطالعاتي ساير پژوهشگران داخل و خارج كشور
17. برنامه‌ريزي و نظارت بر امور رساله‌هاي سطح چهار، از ابتداي اخذ موضوع تا اعطاي نمره، بر اساس ضوابط مصوب شوراي مدارك علمي(1)
18. اطلاع‌رساني در امور پژوهش و حمايت از توسعه كتابخانه‌ها، مركز اسناد و پايگاه‌هاي اطلاعاتي در اين زمينه
19. ايجاد ارتباط و تعامل با دستگاه‌هاي علمي-پژوهشي در سطح ملي و فراملي
20. همكاري با مراجع ذي‌ربط جهت ايجاد هماهنگي در امور پژوهشهاي ديني كشور
21. برنامه‌ريزي، نظارت و سامان‌دهي امور مربوط به منشورات حوزه علميه -غير از كتب درسي- از طريق شوراي نشر
22. طراحي و استقرار نظام نظارت بر برنامه‌ها و فعاليتهاي پژوهشي واحدهاي حوزوي
23. مديريت فرايند جذب، به‌كارگيري، تبديل وضعيت، ارتقاء و ارزيابي همكاران علمي-پژوهشي تمام‌وقت و نيمه‌وقت واحدهاي پژوهشي وابسته و اعلام نظر در خصوص موارد فوق در واحدهاي پژوهشي غير وابسته، در چارچوب مصوبات
24. تهيه و تنظيم ضوابط انجام‌دادن طرحهاي پژوهشي
25. كارشناسي ارجاعات شوراي اعطاي مجوزها و امتيازات علمي
26. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهشي حوزه علميه، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
27. تشكيل و برگزاري شوراي پژوهش
28. بررسي برنامه و بودجه ساليانه پژوهشي حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
29. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه، و پيشنهاد به مدير حوزه علميه
30. تهيه و تنظيم گزارش علمكرد به صورت دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
31. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

پي‌نوشت:

1. اين بند(بند 17)، بر اساس مصوبه 764 مورخ 2/2/1390 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، حذف شده است؛ در اين‌باره، به مصوبه 764 رجوع كنيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي