يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 649 - شاخصهاي رتبه‌بندي مديريتهاي حوزه علميه استاني


بر اساس اين طرح، شاخصها به دو گروه اصلي(شاخصهاي بررسي وضعيت موجود) و فرعي(شاخصهاي مؤثر در برنامه‌هاي توسعه استانها) تقسيم مي‌شوند.

 
1. شاخصهاي اصلي:
1-1. تعداد طلاب شاغل به تحصيل:
الف) سطح يك (اعم از طلاب مدارس و سفيران هدايت)
ب) سطح دو (اعم از طلاب مدارس، مراكز تخصصي و متعهدين تبليغي سفيران هدايت)
ج) سطح سه (اعم از طلاب آزاد، مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي)
د) سطح چهار (اعم از طلاب آزاد، مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي)
1-2. تعداد اساتيد:
الف) سطح يك (اعم از اساتيد مدارس و سفيران هدايت)
ب) سطح دو (اعم از اساتيد مدارس و مراكز تخصصي)
ج) سطح سه (اعم از اساتيد مدارس و مراكز تخصصي)
د) سطح چهار (اعم از مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي)
1-3. تعداد مدارس، مراكز و مؤسسات آموزش عالي:
الف) سطح يك (اعم از مدارس بلندمدت و سفيران هدايت)
ب) سطح دو (اعم از مدارس بلندمدت و مراكز تخصصي)
ج) سطح سه (اعم از مدارس بلندمدت و مراكز تخصصي)
د) سطح چهار (اعم از مراكز تخصصي و مؤسسات آموزش عالي)
1-4. تعداد دروس سطوح عالي
1-5. تعداد كتابخانه‌ها‌ي حوزوي فعال
1-6. تعداد مبلغين
1-7. تعداد اساتيد اخلاق و مشاوران
1-7. تعداد مراكز مشاوره
1-9. تعداد مديران و معاونين مدارس/مراكز و مديران و معاونين دفاتر نمايندگي

 
2. شاخصهاي فرعي:
2-1. جمعيت استان
2-2. مساحت استان
2-3. فاصله از مركز(قم)
2-4. پراكندگي شهرستانهاي تابعه
2-5. شاخص فرهنگي-اجتماعي(1)
2-6. شاخص فعاليت اقليتهاي مذهبي و ديني(2)

 

پي‌نوشت‌ها:

1. برخي استانها و شهرها، داراي پيشينه غني فرهنگي(ديني و عمومي) هستند و برخي از استانها و شهرها نيز، در ابعاد فرهنگي و اجتماعي، محروم هستند.

2. اين شاخص، به فعاليت اقليتهاي ديني-مذهبي، به ويژه اهل تسنن و فرق ضاله از جمله وهابيت، در برخي از استانها اشاره دارد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي