پنج‌شنبه، 15 خرداد 1399 | 12 شوال 1441
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 650 - اصول حاكم بر برنامه‌ريزي و سامان‌دهي امور اساتيد


كليات اصول سامان‌دهي امور اساتيد، به شرح ذيل تصويب شد:
1. جايگاه استاد، به عنوان شخصيتي جامع كمالات معنوي و علمي و تأثيرگذار در تعليم و تربيت طلاب، حفظ و تقويت شود.
2. با توجه به اهميت سطح يك، به عنوان پايه تحصيلي طلاب، از اساتيد مجرب توانمند، استفاده شود.
3. سنت استادپروري از ميان طلاب جوان و مستعد، حفظ و تقويت شود.
4. زمينه حضور و استفاده حداكثري اساتيد در مدارس، ايجاد شود.
5. مديريت مدرسه(نه صرفاً مدير) در جذب، به‌كارگيري، ارزيابي اساتيد و تغيير ايشان، نقش داشته باشد.
6. گزينش اساتيد، به دور از هر گونه افراط و تفريط بوده و اختلاف انظار و سليقه‌هاي اساتيد، به شرط اعتقاد و التزام به اصول و مباني اعتقادي سياسي نظام، محترم باشد.
7. نحوه به‌كارگيري اساتيد در مدارس، متنوع و منعطف باشد.
8. حداكثر 60 درصد اساتيد مدرسه، استاد ثابت باشند.
9. ارزيابي عملكرد اساتيد، توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و با مشاركت مديريت مدرسه، انجام شود.
10. ارتقاء رتبه اساتيد، بر اساس رشد تحصيلي، علمي و مهارتي باشد؛ نه بر اساس تدريس در مقاطع تحصيلي حوزه.
11. حقوق اساتيد، با شئون حوزه متناسب باشد.
12. در تأمين حقوق اساتيد، مديريت مدرسه سهيم باشد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي