يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 654 - شرح وظايف معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان مركز مديريت‌ حوزه‌هاي علميه


1. پيشنهاد سياستهاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت امور خدماتي و معيشتي طلاب و دانش‌آموختگان، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
2. سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور خدماتي و معيشتي حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياستهاي كلان و مصوبات شوراي عالي
3. طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع خدماتي و معيشتي طلاب و روحانيون
4. تعيين و تدوين استانداردها و شاخصهاي امور خدماتي و معيشتي
5. برنامه‌ريزي براي توسعه امور خدماتي و معيشتي طلاب، ‌اساتيد، دانش‌آموختگان و فضلاي حوزه علميه، از قبيل اسكان، شهريه، مشمولين، خدمات مشاوره حقوقي، امور ايثارگران، بيمه و بازنشستگي، وام، تربيت بدني، بهداشت و سلامت، صدور اوراق هويت
6. ايجاد ارتباط و تعامل با سازمانها و نهادها، با هدف فراهم‌آوردن شرايط مناسب جهت ارائه خدمات به حوزويان و حمايت از آنها
7. برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري سازمانها و نهادها از توانمندي‌هاي دانش‌آموختگان حوزوي، از طريق نيازسنجي، شناسايي دانش‌آموختگان و ايجاد بانك اطلاعات و معرفي به نهادها و سازمانها با اولويت حوزه‌هاي علميه، جهت تصدي مشاغل و ايجاد ارتباط مستمر با آنها
تبصره: پذيرش دانش‌آموختگان معرفي‌شده از سوي معاونت امور طلاب، توسط حوزه‌هاي علميه الزامي نيست.
8. برنامه‌ريزي، سامان‌دهي و نظارت بر مؤسسات خدماتي و رفاهي حوزوي
9. اهتمام به سامان‌دهي امور خدماتي خانواده‌هاي حوزويان
10. برنامه‌ريزي براي جلب و توزيع تسهيلات لازم براي انجام سفرهاي زيارتي طلاب و روحانيون و خانواده‌هاي ايشان
11. برنامه‌ريزي براي پشتيباني از اردوهاي اختصاصي ساير معاونتها، بر اساس برنامه‌هاي مصوب ارائه‌شده
تبصره: معاونت امور طلاب و دانش‌آموختگان و واحدهاي استاني آن، سفارش‌گيرنده و پشتيباني‌كننده برگزاري اردوها هستند و خود، اقدام به طراحي اردو نمي‌كنند.
12. برنامه‌ريزي براي تربيت بدني طلاب به منظور ارتقاي سلامت، با همكاري معاونت تهذيب
13. برنامه‌ريزي و سامان‌دهي امور بسيج طلاب و روحانيون، و گسترش آمادگي‌هاي دفاعي و رزمي آنان
تبصره: برنامه‌هاي فرهنگي بسيج، با معاونت تهذيب هماهنگ خواهد شد.
14. اهتمام به سامان‌دهي نظام پرداخت شهريه
15. پيشنهاد سرانه تغذيه طلاب، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
16. تشكيل و برگزاري جلسات شوراي امور طلاب و دانش‌آموختگان
17. تهيه، تدوين و بررسي قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي امور خدماتي و معيشتي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي
18. بررسي برنامه و بودجه ساليانه امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌هاي علميه استاني ارجاعي از سوي مديريت برنامه‌ريزي و نظارت مركز مديريت، و تسهيم اعتبارات در اختيار بين حوزه‌هاي علميه استاني
19. تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط
20. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه
21. انجام‌دادن ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي