يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 655 - ضوابط مربوط به دوره آموزش نيمه‌حضوري و غير حضوري سطح سه خواهران


ماده 1. دوره آموزش نيمه‌حضوري سطح سه خواهران، در رشته‌هاي فقه و اصول، تفسير و علوم قرآني و تاريخ اسلام، مشروط به اينكه 50 درصد از دروس ارائه‌شده، به صورت حضوري برگزار شود، تصويب شد.
تبصره 1: طلاب علوم ديني و كادر علمي و اجرايي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، مي‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، در اين دوره شركت نمايند.
تبصره 2: دروس حضوري دوره آموزشي مذكور، توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، پيشنهاد خواهد شد و به تصويب شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه خواهد رسيد.
ماده 2. دوره آموزش غير حضوري سطح سه خواهران، در رشته‌هاي فقه و اصول، تفسير و علوم قرآني و تاريخ اسلام، مشروط به اينكه امكان ارائه دروس حضوري و نيمه‌حضوري سطح سه وجود نداشته باشد، تصويب شد.
تبصره: طلاب علوم ديني با معدل 17 و بالاتر، كادر علمي با معدل 17 و بالاتر در دوره سطح دو، و كليه كاركنان اداري مركز مديريت خواهران بدون شرط معدل، مي‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب، در اين دوره شركت نمايند.
ماده 3. توسعه دوره‌هاي آموزش نيمه‌حضوري و غير حضوري سطح سه به ساير رشته‌ها، منوط به صدور مجوز شوراي عالي حوزه‌هاي علميه خواهد بود.
ماده 4. آيين‌نامه آموزشي اجرايي دوره‌هاي نيمه‌حضوري و غير حضوري، با پيشنهاد مركز مديريت خواهران، به تصويب شوراي گسترش خواهد رسيد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي