يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 623 - شرح وظايف مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


1. هدايت، نظارت و اداره كليه فعاليتهاي مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، در چارچوب شرح وظايف
2. هدايت و نظارت بر فعاليتهاي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني
3. ايجاد ارتباط سازماني مناسب بين مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و مديريت حوزه‌هاي علميه استاني
4. ايجاد هماهنگي و ارتباط سازماني مناسب بين حوزه‌هاي علميه استاني، و توزيع مطلوب امكانات مادي و معنوي بين آنها
5. ابلاغ مصوبات شوراي عالي به معاونتها، دفاتر و ادارات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و مديريتهاي حوزه‌هاي علميه استاني، و نظارت بر حسن اجراي آن
6. ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي اجرايي مركز مديريت
7. امضاي مدارك علمي حوزه علميه، در چارچوب ضوابط مصوب
8. مسئوليت امور مالي، قبول تعهدات،‌ پرداخت ديون و اسناد مالي، در چارچوب آيين‌نامه مالي و معاملاتي
9. حفظ و استيفاي تمام حقوق مركز و ‌اقامه هر نوع دعوا و صلح و سازش، و نمايندگي مركز نزد مراجع ذي‌صلاح
10. انعقاد قراردادهاي لازم با نهادها، در چارچوب شرح وظايف
11. شركت در جلسات شوراي عالي، طبق دعوت شوراي عالي
12. درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده شوراي عالي
13. پيشنهاد قائم‌مقام، معاونين مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و مديران حوزه‌هاي‌ علميه استاني، به شوراي عالي و صدور حكم پس از تأييد
14. عزل و قبول استعفاي قائم‌مقام، معاونين و مديران حوزه‌هاي علميه استاني، پس از اعلام به شوراي عالي
15. تأييد معاونان حوزه‌هاي علميه استاني
16. انتصاب ساير مديراني كه به موجب قانون، در اختيار مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه است.
17. اعلام تعطيلات حوزه، بر اساس مصوبات شوراي عالي
18. ارائه گزارش فعاليت مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و حوزه‌هاي علميه استاني، به شوراي عالي

 
دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي