شنبه، 24 آذر 1397 | 6 ربيع الثاني 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 769 - ساختار سازماني حوزه مديريت مركز مديريت حوزه‌هاي علميه


جلسه 198 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 1/3/1390

 

ساختار سازماني حوزه مديريت مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، به شرح ذيل تصويب شد:


 

ساختار سازماني حوزه مديريت مركز مديريت حوزه‌هاي علميه

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي