سه‌شنبه، 21 آبان 1398 | 14 ربيع الاول 1441
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 607 - اساس‌نامه مركز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات مركز مديريت حوزه علميه قم


مقدمه: به منظور تبيين روزآمد انديشه ديني در جهت پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي بنيادين و رفع و دفع آسيب‌ها و شبهات مطرح در حوزه دين، توسعه و تقويت نوآوري‌ها در عرصه مواجهه فعال و عالمانه با شبهه‌‌افكني بر اساس مناظرات و جدال احسن، ارتقاء و تقويت توانمندي حوزويان در مواجهه علمي با شبهات و پرسش‌هاي نوپديد، و تقويت دانش و مهارتهاي مناظره و گفت‌وگوي علمي، «مركز مطالعات و پاسخ‌گويي به شبهات» كه پيش از اين، وابسته به شوراي عالي حوزه‌هاي علميه بود، از تاريخ تصويب اين اساس‌نامه، زير نظر مركز مديريت حوزه علميه قم و بر اساس ضوابط اين اساس‌نامه، به فعاليت مي‌پردازد.

 

ماده 1. مركز، وظايف زير را بر عهده دارد:
1. طراحي و تأسيس سامانه آسيب‌شناسي و شبهه‌شناسي و طبقه‌بندي و اولويت‌گذاري پرسش‌ها و شبهات بر اساس الگوي منطقي
2. ايجاد سيستم منظم پاسخ‌گويي علمي و روشمند به پرسش‌ها و شبهات بنيادين
3. ايجاد آرشيو جامع و طراحي و تأسيس سامانه اطلاع‌رساني چندزبانه از نتايج فعاليتهاي علمي
4. شناسايي كانونهاي خارجي و داخلي فعال در جهت تهاجم فرهنگي و ايجاد شبهات
5. شناسايي مراكز پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و شبهات در داخل و خارج و توسعه ارتباط مناسب با آنها در جهت اهداف مركز
6. طراحي روشهاي ارتقاي دانش حوزويان در جهت انجام‌دادن مناظرات علمي و آشنايي با فنون و مهارتهاي مجادلات احسن
7. بهره‌گيري از فن‌آوري نوين جهت تهيه و توليد برنامه‌هاي نرم‌افزاري و طراحي پايگاه‌هاي اينترنت و اينترانت در راستاي اهداف مركز
8. انتشار دستاوردهاي علمي مركز از طرق مناسب، از قبيل چاپ كتاب و نشريه
9. برگزاري كرسي‌هاي نقد و مناظره و نظريه‌پردازي

 

ماده 2. اركان مركز، عبارت‌اند از:
1. شوراي سياست‌گذاري
2. رئيس

 

ماده 3. وظايف شوراي سياست‌گذاري مركز، عبارت است از:
1. بررسي و تأييد خط مشي‌ها و سياست‌هاي كلان مركز
2. تصويب برنامه‌هاي كلان مركز و پيشنهاد توسعه مركز، به مركز مديريت حوزه علميه قم
3. تصويب برنامه و بودجه سالانه مركز و پيشنهاد به مركز مديريت حوزه علميه قم
4. تصويب ساختار و تشكيلات مركز و پيشنهاد به مركز مديريت حوزه علميه قم
5. بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مركز
6. ارزيابي جامع و كارشناسانه برنامه‌هاي مركز
7. نظارت بر روند كلي فعاليت‌ مركز
8. تأييد ايجاد دوره‌هاي آموزشي رسمي و اجراي رشته‌هاي تحصيلي و پيشنهاد آن به شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، جهت تصويب
9. بررسي و تصويب تأسيس رشته‌هاي پيشنهادي يا تغيير در برنامه درسي رشته‌ها، جهت پيشنهاد به شوراي عالي حوزه
10. تصويب خط مشي‌هاي مركز براي ارتباط با ساير مراكز و مؤسسات داخلي و خارجي
11. تصويب برنامه پژوهشي مركز
12. بررسي و تصويب اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، سمينارها و همايش‌هاي علمي
13. تأييد صلاحيت اعضاي هيئت علمي مركز و همكاران علمي رسمي
14. تصويب انتشار نشريات علمي

 

ماده 4. شوراي سياست‌گذاري مركز، از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1. رئيس مركز
2. معاون پژوهشي مركز مديريت حوزه علميه قم
3. معاون تبليغ مركز مديريت حوزه علميه قم
4. چهار نفر از صاحب‌نظران حوزوي مسلط بر يكي از رشته‌هاي معارف اسلامي علاوه بر فقه و اصول، و آشنا با جريانات فكري و فرهنگي مهم داخلي و خارجي
تبصره 1: اعضاي حقيقي شورا، با انتخاب و حكم مدير مركز مديريت حوزه علميه قم، به مدت دو سال منصوب مي‌شوند.
تبصره 2: اعضا، يك نفر را از ميان خود، براي مدت دو سال به عنوان رئيس شورا، انتخاب مي‌كنند.

 

ماده 5. رئيس مركز، از ميان فضلاي آشنا با جريانات فكري و فرهنگي و مسلط بر يكي از رشته‌هاي معارف اسلامي، به وسيله مدير مركز مديريت حوزه علميه قم و با حكم وي، به مدت سه سال منصوب مي‌شود و انتصاب مجدد وي، بلامانع است.

 

ماده 6. وظايف رئيس مركز، عبارت است از:
1. پيشنهاد خط مشي‌ها و سياست‌هاي كلان مركز، به شوراي سياست‌گذاري
2. تهيه برنامه‌هاي كلان مركز و پيشنهاد به شوراي سياست‌گذاري
3. پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي داخلي به شوراي سياست‌گذاري
4. پيشنهاد ساختار و تشكيلات مركز به شوراي سياست‌گذاري
5. پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه مركز به شوراي سياست‌گذاري
6. پيشنهاد اجراي دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت، سمينارها و همايش‌هاي علمي
7. امضاي قراردادها و اسناد مالي و غير مالي و كليه مدارك تعهد‌آور مركز
8. نصب معاونان پس از تأييد مدير مركز مديريت حوزه علميه قم و پذيرش استعفا يا عزل آنها
9. تأييد و انتصاب مديران گروه‌هاي مركز
10. نظارت بر حسن اجراي وظايف مركز
11. اجراي مصوبات شوراي سياست‌گذاري مركز
12. ارائه گزارش ساليانه عملكرد مركز به شوراي سياست‌گذاري و مركز مديريت حوزه علميه قم

 

ماده 7. كليه مراحل اداري تشكيل مركز و فعاليتهاي آن، بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي حوزه و شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي خواهد بود.

 

ماده 8. از تاريخ تصويب اين اساس‌نامه، كليه مصوبات مغاير از جمله مصوبه 523 و 529 و 543، ملغا مي‌گردد.

 

ماده 9. اين اساس‌نامه در 9 ماده و 2 تبصره، در جلسات مورخه 9/12/1387 و 23/12/1387 و 7/1/1388 و 14/1/1388 به تصويب شوراي عالي حوزه‌هاي علميه رسيد.

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي