جمعه، 4 اسفند 1396 | 7 جمادي الثانية 1439
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 333 - اعطاي مجوز اجراي رشته شيعه‌شناسي(سطح سه) به مركز تخصصي(برادران) اميرالمؤمنين(ع) شهر اهواز استان خوزستان


جلسه 78 شوراي گسترش، مورخ 26/07/1390

 

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه مورخ 26/07/1390 به استناد مصوبه شماره 640 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با اعطاي مجوز يك‌بار پذيرش در رشته شيعه‌شناسي(سطح سه) به مركز تخصصي(برادران) اميرالمؤمنين(ع) شهر اهواز استان خوزستان، موافقت نمود.