جمعه، 4 اسفند 1396 | 7 جمادي الثانية 1439
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1390 شمسي


مصوبه 341 - اعطاي مجوز موقت دو ساله مدرسه علميه(برادران)‌ چهارده معصوم(ع) شهر قم


جلسه 75 شوراي گسترش، مورخ 31/03/1390

 

شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه، در جلسه مورخ 31/03/1390 به استناد مصوبه شماره 616 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، با تقاضاي جناب آقاي سيدحسين مؤمني، مبني بر اعطاي مجوز موقت دو ساله مدرسه علميه(برادران) چهارده معصوم(ع) شهر قم، موافقت نمود.