يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 611 - انتخاب دو عضو شوراي عالي حوزه، در هيئت امناي صندوق حمايت از پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي حوزوي


حجج اسلام، آقايان سيدهاشم حسيني‌بوشهري و شيخ محمود رجبي، به عنوان دو عضو شوراي عالي حوزه، موضوع بند 4 ماده 6 اساس‌نامه صندوق حمايت از پژوهشگران و واحدهاي پژوهشي حوزوي، انتخاب شدند.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي