يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 612 - تأسيس دفتر مطالعات راهبردي حوزه


به منظور انجام‌دادن مطالعات بنيادين و كارشناسي دقيق علمي جهت ايجاد عقبه تحليلي و مطالعاتي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌هاي حوزه علميه، دفتري تحت عنوان «دفتر مطالعات راهبردي حوزه علميه» جداي از واحد طرح و برنامه، زير نظر دبيرخانه شوراي عالي حوزه، تأسيس و شرح وظايف آن به همراه ساختار، جهت تصويب به شورا ارائه گردد.

 

دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي