يکشنبه، 3 شهريور 1398 | 23 ذيحجه 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مصوبات شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - مصوبات سال 1388 شمسي


مصوبه 629 - اصلاح آيين‌نامه تأسيس و انحلال مؤسسات آموزش عالي حوزوي موضوع تبصره 2، ماده 2، مصوبه 618 شوراي عالي حوزه


تبصره 2، ماده 2، مصوبه 618 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
تبصره 2: در صورتي كه مؤسس، از اشخاص حقوقي باشد، واحد حقوقي مورد نظر، علاوه بر دارابودن شرايط فوق به جز بند 5، بايد داراي ماهيت حوزوي باشد و در مراجع ذي‌صلاح، به ثبت رسيده و برابر اساس‌نامه يا مصوبات هيئت امناي آن واحد حقوقي، مجاز به تأسيس مؤسسات آموزش عالي حوزوي باشد.

 
دبير شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
محمد يزدي