پنج‌شنبه، 2 اسفند 1397 | 15 جمادي الثانية 1440
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

مجموعه مصوبات


shorayegostaresh1390

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1390 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سال 1390 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
ShorayeGostaresh-89

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات سال 1389 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سال 1389 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf
ShorayeGostaresh-87&88

مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه

مصوبات سالهاي 1387 و 1388 شمسي

در اين بخش، مجموعه مصوبات شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه در سالهاي 1387 و 1388 شمسي را ببينيد.

دریافت فایل word دریافت فایل pdf