چهارشنبه، 6 اسفند 1399 | 12 رجب 1442
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

نشريه خبري شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - سال اول، پيش‌شماره 1، مرداد و شهريور 1389


ضرورت عملي‌شدن ايده‌ها و اجرايي‌شدن طرحها


ديدار اعضاي شوراي عالي حوزه هاي علميه با مقام معظم رهبري

 

اشاره: اعضاء پنجمين دوره شوراي عالي حوزه هاي علميه روز شانزدهم بهمن 1387 در نخستين ديدار دوره جديد اين شورا با مقام معظم رهبري ضمن ارائه گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي پيش رو و بيان مسائل و مشكلات موجود، ازديدگاه ها و رهنمودهاي معظم له در راستاي پيشبرد امور حوزه بهره مند گرديدند. آنچه در ادامه مي آيد گزيده اي از مباحث مطرح در اين ديدار است.

 

در اين ديدار حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به روند فعاليت هاي حوزه فرمودند: من وقتي همين‌طور يك نگاه اجمالي و كلي مي كنم به روند جريان امور و در مديريت و در گزارش‌ها، پيشرفت را محسوس مي‌بينم.
ايشان با تأكيد بر موقعيت ممتاز علمي حوزه فرمودند: حوزه علميه همان طور كه بارها آقايان فرموديد و ما هم عرض كرديم، يك منبع بسيار عظيم، بسيار غني و بسيار با فاصله از آنچه كه از آن استفاده مي شود، است.
رهبر معظم انقلاب افزودند: هر چه كه ما تلاش مي كنيم براي امروزي كردن جريان كار در حوزه علميه- نه امروزي كردن محتواي حوزه، آن بحث ديگري است كه آنجا امروزي كردن شايد معنايش با اين فرق مي كند- زياد نيست، بايد كار كرد. همين تشكل ها اين كارگروه ها و مجموعه هاي متخصص و متمركز بر يك امر خاص و مهم به يك امر خاص، خودش خيلي چيز خوبي است و انشاءالله دستاوردهاي خوبي هم دارد. ايشان در رابطه با بحث تمركز زدايي در مديريت حوزه فرمودند: خطري كه تمركز دارد اين است كه به طور طبيعي اين مجموعه متمركزي كه در اين نقطه نشسته، نتواند به وقت اجزاي اين اندام عظيم برسد و خون رساني كند و فرصت ها ضايع شود. اين عيبِ تمركز است. حسن تمركز هم؛ يكي بودن برنامه ها، يكي بودن معيارها، يكي بودن نتايج است.
اينها خيلي لازم است. اينها جز محسنات است. كاري بكنيد كه هم آن محسنات تقق پيدا كند هم از معايبِ تمركز بپرهيزيد.
حضرت آيت ا... خامنه اي با اشاره به مطالب ارائه شده در جلسه فرمودند: مطالبي كه فرموديد خيلي من را خوشحال مي كند هم خود محتواي مطالب، هم از جمله چيزهايي كه بنده در گزارش ها مي شنوم برايم مهم است، ادبياتي است كه آن محتوا در آن ادبيات ريخته مي شود، يعني از نظر من ادبيات و نحوه بيان و آن انسجام تركيب ها و الفاظ، نشان دهنده عمق مطلب يا عدم عمق مطلب است. اين هم خوب و مهم است، يعني من مي بينم كار، كار پخته و سنجيده اي است كه درست فهميده شده و لفاظي نيست. ايشان ضمن يادآوري ضرورت عملي شدن ايده ها و اجرايي شدن طرح ها و برنامه هاي مطرح افزودند: بايد توجه كرد كه طرح هم طرحي باشد منطبق با امكانات واقعي و بيروني و خارجي و بر طبق آن، آنچه فكر كرديد، آنچه روي كاغذ آورديد تحقق پيدا كند، آن وقت بايد در عمل هم نشانه ها و آثارش مشاهده شود.
مقام معظم رهبري با اشاره به نقش شوراي عالي حوزه در راستاي كمك به مديريت حوزه و وظيفه نظارتي اين شورا فرمودند: به نظر من شوراي عالي مديريت، هماهنگ و جوري عمل كنند كه بتوانند يك آمارگيري بكنند از خروجي هاي يكايك اينها. همه مواردي كه ذكر كرديد معاونت هاي مختلف كه هر كدام كارگروه هايي دارند، بخش هايي دارند، كميته هايي دارند و كميته ها كارگروه هايي دارند بتوانند واقعاً ببينند چه از آب درآمد.
ايشان با اشاره به جايگاه حوزه علميه قم افزودند: حوزه قم واقعاً با حوزه هاي ديگر قابل مقايسه نيست. من با اين كه حوزه مشهد را مي شناسم و سالها آنجا بودم و حالا هم مرتبطم، در عين حال حوزه علميه قم واقعاً يك چيز ديگري است. يك خصوصياتي در خود آن فضاي اصلي هميشه وجود دارد كه در حوزه هاي فرعي، آن فضا نيست. ممكن است يك نفري توي اين حوزه ها رشد كند بيش از رشدي كه يك كسي در قم كرده، اما اين استثنايي است، اين مال خود شخص است و مربوط به مجموعه نيست.به نظرم حوزه قم خيلي براي نظام مهم است و ما عقب‌ماندگي هم داريم و بايد تلاش كنيم.
ذهنيت من نسبت به مسائل حوزه براي آقايان روشن است. ما مكرر با هم صحبت كرديم- خصوصي، عمومي- و مي دانيم توقعاتمان از حوزه چه چيزهايي است. بايد اينها را آورد در مقام عمل، يكي يكي اينها را تبديل كرد؛ طرح ها را به برنامه ها و برنامه ها را به صورت دقيق رصد كرد كه تحقق پيدا كند. طرح كلي يك حرف است، ايده يك حرف است برنامه هم يك چيز ديگر است، خروجي برنامه يك چيز ديگر است. اينها بايد همه اش با همديگر در جاي خود ملاحظه شود و من اعتقادم اين است كه شما مي توانيد اين كار را بكنيد، يعني مجموعه انشاءالله مي توانند انجام بدهند.
ما هم كه در خدمت آقايان هستيم اگر يك وقتي كاري، خدمتي در اين زمينه ها به ما هم ارجاع شود ما آمادگي داريم كه انشاءالله در حد مقدور و وسع خودمان انجام دهيم.

 

در ابتداي اين ديدار آيت الله يزدي با معرفي اعضاي پنجمين دوره شوراي عالي حوزه، گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته در دوره جديد را ارائه نمودند.
ايشان با اشاره به رويكرد جديد شوراي عالي در راستاي سياست گذاري و پرهيز از صرف وقت در امور جزيي و اجرايي، تشكيل و فعال نمودن شوراهاي اقماري از جمله: شوراي گسترش، شوراي اعطاء مجوزها و امتيازهاي علمي حوزه، شوراي تخصصي حوزوي ، هيئت رئيسه شوراي عالي وكميته اوقاف را در همين راستا ارزيابي و از شوراهاي اقماري به عنوان بازوهاي شوراي عالي ياد نمودند.
دبير شوراي عالي حوزه ايجاد ساختار جديد مركز مديريت حوزه را نيز مورد اشاره قرار داده و در اين زمينه اظهار داشتند: براساس بررسي هايي كه انجام داده ايم، اساسنامه مصوب حضرتعالي، مراجع و شوراي عالي حوزه علميه قم، براي شوراي حوزه هاي علميه است نه فقط شوراي حوزه علميه قم و كل حوزه هاي سراسر كشور مي بايست به شكل يكنواخت تحت پوشش اين شورا قرار گيرند. در تصميمات كلي از جمله: جذب، آموزش، گزينش، پرورش، پژوهش و ساير برنامه ها تا برسد به امتحانات و مدارك و طبقه بندي تحصيلات و مدارك نهايي و طبعاً روش قبلي كه به شكل غيرنظام مند بوده و حالا خيال مي كنيم نظام مند باشد بحث شد و به اينجا رسيديم كه در هر حوزه مركزي، شخصيت هاي برجسته يا مديراني كه آنجا هستند، در يك سري از اجرائيات، اختيارات به خودشان واگذار شود.
ايشان همچنين استفاده بيشتر از ظرفيت هاي مختلف حوزوي و توجه بيشتر به رشته هاي فقه و اصول را نيز به عنوان يكي از راهبردهاي مورد توجه شوراي عالي، مورد اشاره نام بردند.

 

مدير حوزه هاي علميه نيز با اشاره به حجم و تراكم كارهاي‌ موجود در حوزه، از تشكيل معاونت جديد در ساختار مركز مديريت و تشكيل كارگروه هاي مختلف در آنان در راستاي ارائه خدمات لازم به طلاب اشاره نمودند.
ايت ا..مقتدايي برگزاري امتحانات تثبيتي ورودي هاي سال جديد حوزه و امتحانات ارتقايي غير حضوري، رسيدگي به امور پايان نامه ها و تسهيل در تدوين پايان نامه ها، طرح ها و برنامه هاي پژوهشي و توسعه پژوهش در سطح مدارس و حوزه هاي علميه سراسر كشور ، شناسايي و رتبه بندي پژوهشگران حوزوي، برنامه ريزي در جهت رشد و توسعه اخلاق و تهذيب در سطوح مختلف حوزه ها و كسب موافقت علما و مراجع جهت ارائه درس اخلاق در حوزه را به عنوان مهمترين محورهاي فعاليت هايي مركز مديريت حوزه برشمرده و به معرفي هر يك از معاونت هاي مركز مديريت پرداختند.

 

در اين نشست حجت الاسلام جمشيدي قائم مقام مركز مديريت حوزه علميه خواهران نيز با اشاره به پيشينه تأسيس اين مركز، از ساماندهي و هماهنگ سازي نظام آموزشي آن در سطح كشور و تدوين متون درسي متناسب با آن، ايجاد نظام آموزش مجازي و توليد نرم افزارهاي آموزشي و درسي، استفاده از شيوه‌ها و ابزارهاي نوين در سيستم آموزشي و برقراري اتوماسيون اداري در حوزه علميه خواهران را به عنوان مهمترين دستاوردهاي مديريت اين حوزه برشمرد.
وي همچنين از برنامه ريزي و تلاش در جهت ورود فارغ التحصيلان اين حوزه در بدنه آموزشي و تبليغي و فرهنگي كشور و توسعه كمي و كيفي مدارس علميه خواهران طلبه در سطح كشور خبر داد.

 

در اين نشست همچنين حجت الاسلام و المسلمين حسيني بوشهري عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه و مدير سابق حوزه هاي علميه از حمايت هاي مقام معظم رهبري در دوره 10 ساله تصدي خود تقدير و تشكر نمود.

 

در اين ديدار همچنين حجج اسلام والمسلمين سيد احمد خاتمي و سيد محمد غروي ازاعضاي شوراي عالي حوزه و همچنين حجت الاسلام والمسلمين شرعي مدير حوزه هاي علميه خواهران به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.