چهارشنبه، 6 اسفند 1399 | 12 رجب 1442
فهرست
Skip Navigation Links
جست‌وجوی سریع

نشريه خبري شوراي عالي حوزه‌هاي علميه - سال اول، پيش‌شماره 1، مرداد و شهريور 1389


سرآغاز


«شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» يكي از اركان مهم اداره و سازمان‌دهي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور است كه از ابتداي تأسيس تاكنون با پشتوانه حمايتهاي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد دستاوردهاي فراواني را در راستاي پيشبرد امور حوزه‌هاي علميه رقم زده است. تدوين برنامه درسي طلاب، سامان‌دهي امور امتحانات، تنظيم و تصويب مدارك علمي حوزه در سطوح مختلف، تنظيم ساختار مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، سامان‌دهي پذيرش حوزه‌هاي علميه، راه‌اندازي مراكز تخصصي حوزوي، راه‌اندازي دوره كوتاه‌مدت حوزه‌هاي علميه(سفيران هدايت)، اخذ اختيارات لازم از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمينه تأسيس انحصاري دوره‌ها و رشته‌هاي علوم‌حوزوي در سراسر كشور، تعيين نمايندگان شورا در ارگانهاي مختلف، سامان‌دهي دبيرخانه شوراي عالي و راه‌اندازي شوراي گسترش مدارس و مراكز حوزوي از جمله مهمترين اقدامات شوراي عالي در طول دوره‌هاي مختلف فعاليت خود بوده است.
اين شورا تاكنون 4 دوره از فعاليت خود را به اتمام رسانده است و از دوره پنجم آن نيز بيش از 2 سال مي‌گذرد.
شوراي پنجم در طي اين مدت، با استفاده از تجارب 4 دوره قبل و با توجه به نقايص ساختاري و برنامه‌ريزي حوزه‌هاي علميه، نسبت به وضعيت مطلوب خود، مأموريت ويژه خويش را «ايجاد تحولات اساسي» قرار داده است و اين شورا در راستاي مأموريت فوق به اقدامات گوناگوني دست زد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:
1. ايجاد زمينه‌هاي ساختاري لازم جهت متمركز كردن شوراي عالي بر امور كلان حوزه‌هاي علميه كه از مهمترين آنها مي‌توان به فعال‌سازي شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه و راه‌اندازي شوراي اعطاي مجوزها و امتيازات علمي اشاره كرد.
2. توسعه و اصلاح ساختار مركز مديريت و تمركز‌زدايي از آن با هدف توسعه حوزه‌هاي بلاد در قالب راه‌اندازي مراكز مديريت استاني.
3. توسعه و اصلاح ساختار دبيرخانه شوراي عالي براي توانمند‌سازي آن جهت پشتيباني كامل از شوراي عالي بويژه تقويت بعد كارشناسي آن.
4. تنظيم انواع آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شرح وظايف واحدهاي مختلف سازمان‌هاي حوزوي جهت استانداردسازي و تسريع روند گسترش فعاليت‌هاي موجود در مراكز مديريت و برنامه‌ريزي حوزه‌هاي علميه كه خلاء آن، مشكلات جدي را در اين راستا ايجاد كرده بود.
5. توسعه ارتباط با مراكز ذيربط از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان اوقاف و امور خيريه و همچنين نظام‌مندكردن آن از طريق ايجاد كميسيون‌ها وكميته‌هاي مشترك.
با نگاهي كوتاه به روند حركت شوراي عالي مي‌توان اذعان داشت، وجهه همت شوراي پنجم در دو سال گذشته، ايجاد زير ساخت‌هاي لازم در بخش ساختاري حوزه‌هاي علميه بوده است. بر اين اساس گام بعدي، توجه به امور محتوايي حوزه هاي علميه و اصلاح و تحول در امور مرتبط با اين عرصه خواهدبود.
اما علي‌رغم تلاش‌هاي بسياري كه در طي دو سال گذشته و دوره‌هاي قبلي فعاليت‌هاي شوراي عالي در راستاي «اصلاح امور حوزه‌ها» صورت گرفته است، متأسفانه اصحاب حوزه، كمتر از اين اقدامات آگاهي پيدا كرده‌اند. اين مسأله خود يكي از كاستي‌هاي جدي در مسير فعاليت شورا محسوب مي‌گردد. به همين جهت، در راستاي رفع اين نقيصه، اقداماتي در «اداره ارتباطات و اطلاع رساني دبير خانه شوراي عالي»، در دستور كار قرار گرفت كه تهيه «نشريه خبري شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» يكي از آن اقدامات است. اميد است كه با تداوم انتشار اين نشريه، بتوان تصويري شفاف از فعاليت‌هاي«شوراي عالي حوزه‌هاي علميه» را به اصحاب حوزه ارائه داد و پاسخگوي بخش مهمي از خواسته‌ها و پيشنهادات صاحبنظران و دلسوزان حوزه باشيم.
معرفي شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، گزارشاتي از ديدارهاي اعضاي شوراي عالي با مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد، معرفي اعضاي شوراي عالي در دوره پنجم، به همراه مروري بر مهمترين مصوبات شورا و آشنايي با دبيرخانه شوراي عالي در گفتگو با مسئول اين واحد، اهم مطالبي است كه صفحات اولين شماره نشريه را به خود اختصاص داده است.
ضمناً بحثها و گفتگوهاي ويژه درباره جايگاه و برنامه‌هاي شوراي عالي، ارائه كارنامه‌هايي از دستاوردهاي دوره‌هاي پيشين و گزارش‌هايي از عملكرد شورا و واحدهاي آن، موضوعات و محورهايي مي‌باشند كه در طي انتشار اين نشريه بدان‌ها پرداخته خواهد شد تا خوانندگان محترم را بيش از پيش با شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و فعاليت هاي آن آشنا نمايد.
اميد است كه اين نشريه، گامي در راستاي تعميق پيوند ميان شوراي عالي و بدنه حوزه بوده باشد و بتواند محل انعكاس دغدغه‌هاي مسئولين، طلاب و فضلاي حوزه گردد و بارقه‌هاي اميد و همدلي را در اصحاب حوزه روشن نمايد.